شماره 139

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
:: تازه های آزمایشگاه
:: پزشکی حرفهای برای خدمت به بیماران نه پول درآوردن
:: شرکت آرمین شگرف برگزار کرد
:: ارتباط سرطان با بیان ژن نوکلئوپورین - ایام فیاضی ، دکتر طاهره ناجی
:: آشنایی با آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران - راضیه سنگی، نیلوفر حسن
:: تاثیر افزایش اسید آمینه هموسیستئین در بدن روی بیماری آترواسکلروزیس - بهداد شریعتی ، دکتر طاهره ناجی
:: مدیریت انتقال امن و ایمن نمونه وشیوه صحیح نمونه گیری و انتقال نمونه های بخش میکروب شناسی در آزمایشگاه ها - غلامرضا هدایتی
:: کنترل عفونت را از آزمایشگاه ها شروع کنیم - افسانه غفاری
:: ضرورت تأسیس انجمن دندانپزشکی زیبایی - افسانه غفاری
:: آشنایی با اداره امور آزمایشگاه های همدان - مهندس نیلوفر حسن
:: بررسی وضعیت کبد بعد از هپاتیت و ارتباط آن با میزان آفلاتوکسین توتال B در استان گیلان - مریم توکلی، دکتر لیلا مدیری، دکتر طاهره ناجی
:: گزارش نهایی عملکرد کارگاه های نانومهر از اواسط سال 95 تا کنون
:: آزمون های مورد استفاده در تشخیص پیش از تولد - نسترن تعاطفی ، دکتر طاهره ناجی
:: نکات کلیدی تعمیراتی و نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی - نیلوفر حسن
:: مقدمات، آشنایی، اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی - قسمت دوم - مهندس درخشان نیا